pozulmaz

pozulmaz
sif. Pozulmayan, başqa şəklə düşməyən, dəyişməz, sabit şəkildə qalan. Müəllimin bu sözləri özünün bütün mülayim ahəngi ilə, bütün mənalı ifadəsi ilə birlikdə bir vəsiyyət kimi, pozulmaz bir and kimi Firidunun xəyalına yapışardı. M. İ..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • ahəng — is. <fars.> 1. Səslər, rənglər və s. arasında uyğunluq, müvafiqət. Ahəngi pozmaq. Səslərin xoş ahəngi. Boyalarda ahəng yoxdur. – Səslərin ahəngi cırcıramanın oxumasına elə bənzəyirdi ki, sanki, doğrudan da, cırcırama o sözləri deyirdi. S. S …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ilqar — is. <ər. «iqrar»dan> 1. Söz vermə, əhd, vəd, vəfa. İlqarından dönən namərddir. (Ata. sözü). <Koroğlu:> Üz tutmuşam, bu diyara gəlmişəm; Çənlibeldən bir ilqara gəlmişəm. «Koroğlu». Biz ki ilqar keçirmişik aradan; Amin desək, tez… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • pozulmaq — məch. 1. Üstündən xətt çəkilmək; silinmək, qaralanmaq (yazı haqqında). Yazılan pozulmaz. (Məsəl). Vaxtında dərsə gəlməyənlərin adı pozulacağı ehtimalı var idi. T. Ş. S.. Oğurluq haqqında çox yazıldı, pozuldu, heç bir şey çıxmadı. M. C.. 2. məc.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qırılmaz — sif. Möhkəm, sarsılmaz, pozulmaz; əbədi. Qırılmaz əlaqə. Qırılmaz dostluq. – <Toğrul> qırılmaz bir iradə qüvvəsi ilə və qəvi barmaqlarını sıxıb, eşidilən bir səslə: – Hər nə olursa olsun, səbat lazımdır, – dedi. H. N.. Ürəkdən ürəyə xəbər… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qəti — sif. və zərf <ər.> 1. Rədd edilməsi mümkün olmayan, etiraza yol verməyən; pozulmaz, möhkəm. Qəti əmr. Qəti tapşırıq. Qəti qərar. – Sarxan xırıltılı səsi ilə kinli və qəti dedi: – Qoy öldürsünlər. . M. Hüs.. Sübhanverdizadə qəti bir ahəng və …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • sanksiya — <lat. sanctio – pozulmaz qanun> 1. hüq. Qanunun pozulmasına qarşı təsir və ya cəza tədbiri. 2. kit. İcazə, bəyənmə. <Məhəd:> Günahı olmaya olmaya qardaşım Mədədi tutub salıblar dama. Deyirlər, prokurorun sanksiyasıynan tutulub. M. Hüs …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • sarsılmaz — sif. Möhkəm, mətin, səbatlı, dayanıqlı, dəyişməz, dağılmaz, pozulmaz. Qətibə . . Nizaminin qadın gözəlliyi qarşısında sarsılmaz olduğunu bir neçə kərə sınaq etmişdi. M. S. O.. Paxır götürməyən düzlük, açıqlıq; Sarsılmaz qalamdır, yuvamdır mənim!… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • xorultu — is. 1. Xor xor səsi, yuxuda ikən xoruldayan adamın çıxardığı səs. <Kişilərin> xorultusu hamamı bürümüşdü və qıllı sinələri körük kimi enib qalxırdı. Ç.. <Qaraşın> gecənin pozulmaz sükutu arasında iki otaq o yanda atasının xorultusu… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • əhd — is. <ər.> 1. Öhdəsinə alma, söz vermə, üzərinə götürmə; and. Əhdini yerinə yetirmə. – Yadlar ilə sürər oldun səfanı; Tərk etdin iqrarı, əhdi, vəfanı. Q. Z.. Əhd qılmaq (bağlamaq) klas. – bax əhd etmək. Əhd qıldın ki, cəfa kəsməyəsən… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”